Dokumenty

dokumenty na stiahnutie

čo napísať do životopisu?

 • osobné údaje
 • dátum narodenia
 • kontaktné údaje
 • vzdelanie
 • pracovné skúsenosti
 • jazykové znalosti
 • počítačové znalosti
 • vodičský preukaz
 • záujmy
 • referencie
 • sprievodný list

Ako vystaviť faktúru správne?

Faktúrou nazývame doklad o dodaných tovaroch a službách. Okrem údajov o množstve a cene dodaných tovarov a služieb obsahuje faktúra väčšinou aj mnohé ďalšie údaje. Patria medzi ne samozrejme údaje o dodávateľovi a odberateľovi, o dátume dodania tovarov a služieb, o dátume vystavenia faktúry, o dátume splatnosti faktúry, poradové číslo faktúry a častokrát aj platobné údaje pre odberateľa a podobne..

Úžitočné informácie

Minimálne odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2023

V prípade zdravotných odvodov sa vymeriavací základ počíta obdobne ako v prípade sociálnych odvodov. Pre rok 2023 platí minimálny vymeriavací základ 605,50 eur (50 % z 1 211 eur), z ktorého sa príslušnou sadzbou poistného vypočíta výška odvodu do zdravotnej poisťovne. Pre osoby so zdravotným postihnutím ide o sadzbu 7 %, pre ostatné SZČO je sadzba poistného 14 %. Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne pre osobu bez zdravotného postihnutia budú v roku 2023 vo výške 84,77 eur (14 % zo 605,50 eur). Suma 42,38 eur platí v prípade osoby so zdravotným postihnutím. Pripomíname, že minimálne zdravotné odvody sa nevzťahujú na osoby, ktoré majú súbeh platiteľa poistného, napr. sú aj zamestnancami či poistencami štátu. V taktom prípade je možné platiť do zdravotnej poisťovne aj preddavok nižší ako je minimálny, resp. v niektorých prípadoch aj nulový.